วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

น้ำตาลมะพร้าว

        


        ถ้าถามว่าเคยกินน้ำตาลมะพร้าวหรือเปล่า หลายคนอาจสงสัยและทำหน้างงว่าอะไรคือน้ำตาลมะพร้าวคนส่วนใหญ่รู้จักน้ำตาลทรายเป็นอย่างดี แต่หลายครัวเรือน ยังคงใช้น้ำตาลปี๊บประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารไทย น้ำตาลปี๊บนี่แหละที่ถูกผลิตมาจากน้ำตาลสดที่รองจากงวงมะพร้าว เรียกกันในหมู่ผู้ผลิตว่า น้ำตาลมะพร้าว ถ้าผลิตมาจากน้ำตาลสดที่ได้จากจั่นตาล จะเรียกว่า น้ำตาลโตนด สำหรับน้ำตาลมะพร้าวนั้นจัดเป็นน้ำตาลพื้นบ้านที่อยู่คู่ครัวไทยมานานมาก มีการผลิตกันอย่างแพร่หลายในหลายจังหวัด เช่น สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี เป็นต้น
   การผลิตน้ำตาลมะพร้าวนั้นมีความพิถีพิถันมาก ตั้งแต่การเลือกลักษณะงวง การทำความสะอาดงวง เพื่อให้ได้น้ำตาลสดที่มีคุณภาพดี การขึ้นไปรองน้ำตาลสดนั้นต้องเริ่มแต่เช้ามืดและขึ้นเก็บวันละนับร้อยต้นเพื่อให้ได้น้ำตาลสดเพียงพอในการผลิตน้ำตาลมะพร้าว เกษตรกรจะนำกระบอกรองน้ำตาลพร้อมกับมีดปาด งวงปีนขึ้นไปบนยอดของต้นมะพร้าว เพื่อนำกระบอกใส่น้ำตาลภายในบรรจุไม้เคี่ยมหรือไม้พะยอมซึ่งใส่ในปริมาณพอควรเพื่อป้องกันการบูดเน่าของน้ำตาลสด ปลดกระบอกรองตาลที่รองไว้ ตั้งแต่ ๔ โมงเย็นออก ซึ่งกระบอกนี้จะมีน้ำตาลที่ไหลออกมาจากงวงหรือจั่นมะพร้าวตลอดคืนอยู่ประมาณครึ่งกระบอกไปจนถึงเต็มกระบอก จากนั้นหยิบมีดปาดงวงมะพร้าวใหม่แล้วนำกระบอกรองตาลใบใหม่ผูกติดกับงวงเพื่อรองน้ำตาลที่ไหลออกมาจากรอยที่ปาดไว้ น้ำตาลสดที่รองได้จะถูกนำมาเคี่ยวที่เตาตาล  น้ำตาลสดจะถูกเคี่ยวจนเดือด พอน้ำตาลเริ่มงวดจึงลดไฟลง เมื่อเหลือ น้ำตาลประมาณ ๑ ใน ๕ หรือ ๑ ใน ๗ ของปริมาณน้ำตาลที่ เทลงไปในตอนแรกจึงยกกระทะลงจากเตา นำพายหรือขดลวดมาตีกระทุ้งเพื่อให้น้ำตาลแห้งและแข็งตัวเร็วขึ้น ช่วยให้น้ำตาลที่ถูกเคี่ยวจนมีสีน้ำตาล เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลขึ้นโดยอาศัยการแทนที่ของอากาศ กระทุ้งจนได้น้ำตาลสีขาวเหลือง น้ำตาลเริ่มแข็งตัวก็จะใช้เกรียงขูดออกจากกระทะ เทใส่ปี๊บ เรียกว่า "น้ำตาลปี๊บ" ถ้าเทลงใส่ถ้วยตะไลหรือพิมพ์ได้น้ำตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมๆ นิยมเรียกว่า "น้ำตาลปึก"

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ส่วนประกอบของต้นมะพร้าว      เพื่อน ๆคงอยากรู้ ใช่ไหมว่า ต้นมะพร้าว มีส่วนประกอบ อะไรบ้าง อยากรู้ก็ ลองมาอ่านกันเลยครับ มะพร้าว เป็นพืชยืนต้น ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบด้วย เปลือกนอก ถัดไปข้างในก็ จะเป็นใยมะพร้าว ถัดไปข้างในเป็นส่วนเอนโดคาร์ปหรือกะลามะพร้าว ซึ่งจะมีรูสีคล้ำอยู่ 3 รู สำหรับงอก ถัดจากส่วนเอนโดคาร์ปเข้าไปจะเป็นส่วนเอนโดสเปิร์ม หรือที่เราเรียกว่าเนื้อมะพร้าว ภายในมะพร้าวจะมีน้ำมะพร้าว ซึ่งเมื่อมะพร้าวแก่ เอนโดสเปิร์มก็จะดูดเอาน้ำมะพร้าวไปหมด ขณะที่มะพร้าวยังอ่อน ชั้นเอนโดสเปิร์ม (เนื้อมะพร้าว) ภายในผลมีลักษณะบางและอ่อนนุ่ม ภายในมีน้ำมะพร้าว ซึ่งในระยะนี้เรามักสอยเอามะพร้าวลงมารับประทานน้ำและเนื้อ เมื่อมะพร้าวแก่ ซึ่งสังเกตได้จากการที่เปลือกนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ชั้นเอนโดสเปิร์มก็จะหนาและแข็งขึ้น จนในที่สุดมะพร้าวก็หล่นลงจากต้น

คุณค่าของมะพร้าวในแง่พืชเศรษฐกิจ

   


     เพื่อน ๆ ครับ เนื่องในปัจจุปันมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ของประเทศ ไทย  เป็นผลผลิตที่จำหน่ายได้  ทำรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวปีละหลายหมื่นบาท  นอกจากการส่งผลผลิตไปจำหน่ายนอกพื้นที่แล้ว   ยังมีการทำมะพร้าวขาวและมะพร้าวแห้งจำหน่ายในช่วงที่ราคามะพร้าวตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม  นอกจากนี้มะพร้าวอ่อนยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ปัจจุบันมีการจำหน่ายมะพร้าวอ่อนทั้งในรูปผลสดและป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ขณะนี้ตลาดมะพร้าวอ่อนมีการขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ตลาดรับซื้อที่สำคัญได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น บรูไน ตะวันออกกลางและยุโรป ครับ

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ใบมะพร้าว

   ต่อ ไป นะครับจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับใบมะพร้าวครับสำหรับ เพื่อน ๆที่ อยากศึกษาอย่างละเอียดก็เชิญ เข้ามาลองอ่านเพื่อ เป็น ความรู้  ได้น่ะครับ  ใบมะพร้าว มีสีเขียวขนาดกว้างประมาณ 2-5 .ยาว 50-100 ..และใบมะพร้าวเรียงติดกันเป็นแผงทั้งสองข้างทางมะพร้าว  ประมาณ 200-240ใบ ใบที่อยู่ส่วนโคนของทางและตอนปลายทางจะสั้นมากประมาณ 30 .ส่วนใบที่ติดอยู่ตรงกลางยาวมากถึง 100 .กว่าขึ้นไปทางมะพร้าวยาวประมาณ 5 – 6.5 เมตร ก้านทางยาวประมาณ1.2 – 1.65 เมตร ทางมะพร้าวที่อยู่บนยอดมะพร้าว ติดเรียงเวียนรอบต้นเหมือนกับเกลียวของตะปูควง ซึ่งมีทั้งเกลียวเวียนซ้ายและเวียนขวา แต่ละทางติดเวียนรอบต้นห่างกันเป็นมุม 137 – 140 องศาต้นมะพร้าวที่ออกผลจะมีทางบนต้น 30-35 ทาง จำนวนทางบนต้นมะพร้าวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของต้น สิ่งแวดล้อมที่ปลูก ปุ๋ยที่ใช้และฤดูกาล ต้นมะพร้าวที่แข็งแรงปลูกในดินดินดี ปุ๋ยดี จะมีทางบนต้นมาก เฉลี่ยประมาณ 12 ทาง และสามารถอยู่บนต้นได้นาน  2.5 - 3 ปี  ส่วนมะพร้าวที่เริ่มปลูกยังไม่ออกผลทางจะมีอายุน้อยกว่านี้ และจำนวนทางที่ผลิตต่อปีก็น้อยกว่าครับ   

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ศัตรูมะพร้าว และ วิธีกำจัด

    วันนี้นะครับได้เข้าไปอ่าน บทความ บทความหนึ่งใน อินเตอร์เน็ตผมจึง ยกบทความ บทความหนึ่ง มาให้เพื่อน ๆได้ลองศึกษาน่ะครับ จะเห็นได้ว่า นะครับ ปัจจุบัน สิ่งที่เกษรตรชาวสวนมะพร้าวกังวล มากที่ สุด คือ ศัตรูมะพร้าวซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตมะพร้าวลดลงมี 4ชนิด คือ ด้วงแรดมะพร้าว  ด้วงงวงมะพร้าว หนอนหัวดำ และแมลงดำหนาม ซึ่งการป้องกันกำจัดไม่แนะนำให้ใช้สารเคมี แต่ให้เลือกใช้วิธีเขตกรรมและศัตรูธรรมชาติของแมลงทั้ง 4ชนิดแทน ซึ่งวิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสมมีดังนี้    1. ด้วงแรดมะพร้าว มักระบาดในสวนที่ปล่อยให้รกหรือมีกองเศษพืช กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ดังนั้นชาวสวนควรหมั่นทำความสะอาดแปลงอยู่เสมอ หากพบด้วงแรดให้จับไปทำลายทิ้ง หรือใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมควบคุม ทำได้โดยการคลุกเชื้อราในแหล่งที่พบการระบาดเพื่อทำลายตัวหนอนในดิน หรือทำกองล่อเพื่อให้ตัวเต็มวัยมาผสมพันธุ์และวางไข่ วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ขุยมะพร้าว ขี้วัว แกลบ เศษหญ้า ในส่วนผสมเท่า ๆ กัน รดน้ำให้ชุ่มและคลุกเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมลงในกองล่อ เมื่อเชื้อราสัมผัสตัวหนอนจะเจริญเติบโตในตัวหนอนจนตัวหนอนตายในที่สุด

2. ด้วงงวงมะพร้าว มักทำลายในส่วนของลำต้นและยอดบริเวณคอมะพร้าว โดยการเจาะเข้าไปจนเป็นโพรง วิธีการป้องกันกำจัด คือ การหมั่นทำความสะอาดแปลง ตรวจดูการเข้าทำลายและการระบาดอย่างสม่ำเสมอ หากพบตัวด้วงงวงหรือร่องรอยการทำลายให้หยอดสารคลอร์ไพรีฟอส 40% EC อัตรา 80 มิลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามรอยแผลหรือรูเจาะ

3. หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นศัตรูพืชที่พบระบาดมาก เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มระบาดจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาเหตุเกิดจากต้นมะพร้าวทรุดโทรมจากภาวะภัยแล้ง โดยตัวหนอนจะกัดแทะผิวใบแก่และสร้างเส้นใยถักพัน แล้วใช้มูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้นทำอุโมงค์หากระบาดอย่างรุนแรงจะทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลงมากกว่า 50 % วิธีการป้องกันกำจัด คือ การใช้เชื้อบีที อัตรา 80 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วตั้งต้นและใบ ต้นละ 5-10 ลิตร ติดต่อกัน 3-5 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน ควบคู่กับการตัดใบมะพร้าวที่ถูกทำลายและนำไปฝังหรือเผาทำลายทิ้ง


4. แมลงดำหนามมะพร้าว จะเข้าทำลายในส่วนยอดอ่อนของมะพร้าวเป็นหลัก โดยใช้เวลาพียง 5 วันสามารถทำให้ยอดอ่อนชะงักการเจริญเติบโต เมื่อระบาดรุนแรงจะมองเห็นใบบนต้นมะพร้าวเป็นสีขาวโพลน หรือที่เรียกว่า โรคหัวหงอกŽ  การป้องกันกำจัดทำได้โดยการนำแตนเบียนหนอน หรือเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม กำจัดระยะตัวหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย จับตัวหนอนหรือตัวแมลงดำหนามดำไปเผาทำลาย หรือตัดมะพร้าวที่ถูกทำลายจนตายและเผาทิ้ง นอกจากนี้พ่นด้วยสารเคมีคลอร์ไพรีฟอส อัตราการใช้ 35 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณยอดหรือใบอ่อนในช่วงต้นกล้า นี้คือ 4 แมลง สำคัญที่ เข้าทำลาย กัดกินมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วันนี้นะครับ จะมาเล่าถึงเรื่องน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมะพร้าวโดย มะพร้าวนั้นเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน มะพร้าวนิยมนำมาทำเป็นอาหารต่างๆมากมายทั้งคาวหวาน และส่วนต่างๆของมะพร้าวยังมีคุณสมบัตินำมาทำเป็นยาอีกด้วย เราจะเห็นว่ามะพร้าวนั้นมีลำต้นที่สูงมากๆ ซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่า กว่าน้ำที่ถูกดูดซึมผ่านรากจะเดินทางผ่านลำต้นซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรองไปจนถึงยอดนั้นมีระยะทางมากแค่ไหน ทำให้น้ำและเนื้อมะพร้าวมีความบริสุทธิ์มาก และทั้งหมดเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยจึงได้นำความบริสุทธิ์ของมะพร้าวที่ธรรมชาติมอบให้นี้ มาผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายประการ   ในน้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริคอยู่สูงประมาณ  48% – 53%   ซึ่งกรดลอริคนี้ เป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่มีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพและความงามที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง ถ้าเรานำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาทาผิวหน้า จะสามารถช่วยขจัดแบคทีเรียได้ ทำให้ลดการเกิดสิว ฝ้า และริ้วรอยบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้ ทำให้ผิวดูมีน้ำมีนวล เปล่งปลั่ง ดูมีสุขภาพดี น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั้นไม่ผ่านขบวนการ RBD จึงทำให้ยังมีวิตามินอีอยู่ เมื่อใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาใบหน้าและผิวเป็นประจำ จะช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว ซ่อมแซมผิวในส่วนที่สึกหรอ ช่วยลบเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวและจุดด่างดำต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยครับ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ความเชื่อ เรื่อง มะพร้าว

 เพื่อน ๆครับ เพื่อน ๆ รู้ ไหมว่า ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวงได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวบริเวณทิศตะวันออกของบ้านเพื่อให้เป็นสิริมงคล และ คนที่เกิดปีชวด ปีเถาะ นะครับ ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ก็จัดให้มะพร้าวเป็นมิ่งขวัญของคนที่เกิดในปีดังกล่าวครับ  นอกจากนี้ การล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าว ก็เพราะ มีความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์
อีกทั้งในพิธีกรรมทั้งทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ จะจัดให้มีมะพร้าวอ่อนเป็นเครื่องสังเวย เพราะมีความเชื่อว่ามะพร้าวเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ และน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ เหมาะแก่การชำระล้างและการดื่มเพื่อเป็นสิริมงคล ด้วยครับ